Tree • Mycena
Support:1.0>=.70<.70none
0.05NameAssembly Length (bp)Genes CountPublished62,806,26720,804115,408,99034,875211,361,78049,694126,717,22836,941501,225,34297,030377,319,49975,907132,253,54139,08883,665,09527,952119,906,14437,256132,306,73232,245164,113,79241,473112,004,86329,15281,431,41025,10296,680,27628,619Panellus:253,167,49915,86057,176,55616,77191,122,91126,381197,139,28246,875104,056,73325,81593,990,38730,221148,767,38737,45256,444,62618,074129,492,14234,060193,677,03945,257118,648,05937,563Mycena haematopus CBHHK189 v1.0Mycena sanguinolenta CBHHK176m v1.0Mycena galopus ATCC-62051 v1.0Mycena albidolilacea CBHHK002 v1.0Mycena olivaceomarginata CBHHK47/15 v1.0Mycena leptocephala CBHHK5/15 v1.0Mycena polygramma CBHHK137 v1.0Mycena vitilis CBHHK169m v1.0Mycena capillaripes Frankland 9286 v1.0Mycena alexandri CBHHK200 v1.0Mycena metata CBHHK182m v1.0Mycena filopes CBHHK001 v1.0Mycena amicta BAPX v1.0Mycena pura 9144 v1.0Panellus stipticus KUC8834 v1.1Panellus stipticus LUM v1.0Roridomyces roridus 9284 v1.0Mycena galericulata CBHHK162m v1.0Mycena maculata CBHHK188m v1.0Mycena crocata CBHHK184 v1.0Mycena latifolia 10383 v1.0Mycena belliae CBHHK173m v1.0Mycena rosella CBHHK067 v1.0Mycena vulgaris CBHHK164 v1.0Mycena epipterygia CBHHK145m v1.0Mycena:25