Secondary Metabolism Clusters • Gaertneriomyces semiglobifer Barr 43 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Anaeromyces robustus v1.0 0 0 28 4 6 8 0 46
Batrachochytrium dendrobatidis JAM81 v1.0 0 0 1 1 0 2 0 4
Gaertneriomyces semiglobifer Barr 43 v1.0 0 0 1 1 2 1 0 5
Globomyces pollinis-pini Arg68 v1.0 0 0 10 4 1 1 0 16
Gonapodya prolifera v1.0 0 0 0 1 0 3 0 4
Neocallimastix californiae G1 v1.0 0 0 10 6 14 9 0 39
Piromyces finnis v3.0 0 1 1 1 8 2 0 13
Rhizoclosmatium globosum JEL800 v1.0 0 0 1 5 2 1 0 9
Spizellomyces punctatus DAOM BR117 0 0 4 6 2 1 0 13
Total 0 1 56 29 35 28 0 149