Secondary Metabolism Clusters • Terfezia claveryi T7 v1.0
Genomes Cluster Type

Genome DMAT HYBRID NRPS NRPS-Like PKS PKS-Like TC Total
Kalaharituber pfeilii F3 v1.0 0 1 1 1 3 2 2 10
Terfezia boudieri ATCC MYA-4762 v1.1 0 0 1 1 3 2 0 7
Terfezia claveryi T7 v1.0 0 0 1 1 3 2 0 7
Trichophaea hybrida UTF0779 v1.0 1 1 1 3 0 2 1 9
Tuber melanosporum Mel28 v1.0 0 0 1 2 2 2 0 7
Total 1 2 5 8 11 10 3 40