Synteny • Myceliophthora heterothallica CBS 203.75 v1.0
Loading data...