Synteny • Scheffersomyces stipitis NRRL Y-11545 v2.0
Loading data...